Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > Vg2 helsearbeiderfag

Vg2 helsearbeiderfag

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Dette er en yrkesgruppe det vil bli stor etterspørsel etter i fremtiden.

 

 

Vi fortsetter med programfagene fra Vg1. Nå vil de bli nært knyttet opp til deres fremtidige arbeid som helsefagarbeidere. På Vg2 vil elevene bli kjent med yrket gjennom teori, ekskursjoner, praksis på demonstrasjonsrom. Vi har 2-3 praksisperioder i året på aktuelle arbeidsplasser for helsefagarbeideren. Det blir lagt stor vekt på elevmedvirkning.

 


Utskriftsvennlig versjon