" /> Eksamen - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > For elever > Eksamen

Eksamen

Eksamen våren 2018

Informasjon om hjelpemidler, klagefrist med mer

Oversikt over skriftlige eksamener ved Tiller vgs våren 2018

 
Oppmeldingsfristen til privatisteksamener er 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.

Oppmelding via PrivatistWeb
 
Regelverk for privatisteksamen


Brev om ikke bestått kompetansebevis/vitnemål

EKSAMEN OM HØSTEN:

NY PRØVE: Elever som har fått karakteren 1 til eksamen, kan gå opp til ny prøve i november/desember.

UTSATT PRØVE: Elever som var syke ved eksamen eller har annen gyldig grunn til fravær, kan gå opp til utsatt prøve i november/desember.

SÆRSKILT PRØVE: Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag, og som ikke har avlagt eksamen i faget, kan gå opp til særskilt prøve i dette faget i november/desember. Oppnås karakteren 2 eller bedre, er faget bestått.

Dette er kostnadsfritt, og oppmeldingsskjema fås i skolens resepsjon etter at sensuren har falt.

PRIVATISTEKSAMEN:

Elever som får IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas som privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb.no 

PrivatistWeb er åpen for påmelding:

   - Høsteksamen: 1. september - 15. september
   - Våreksamen:  15. januar - 1. februar

Det er ikke mulig å melde seg opp etter 15. september og 1. februar. Påmeldingen er ikke gyldig før du har betalt eksamensgebyret. Eksamensgebyret betales med kort på PrivatistWeb og betalingen må være gjennomført innen kl 23:59, 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen. Eksamensgebyret er per dags dato:

   - Ny eksamen (du har ikke karakter i faget fra før): Kr 1.057,-
   - Forbedringseksamen (du har karakter i faget fra før): Kr 2.115,-

Fremmedspråk det ikke gis opplæring i

Fra og med skoleåret 2016-2017 vil det bli holdt muntlig eksamen bare en gang i året, og det blir på høsten. Siste våreksamen ble holdt våren 2016.

Utdanningsdirektoratet - veiledninger for eksamen med datoer for sentralgitte, skiftlige eksamener

Eksamensreglement

Klagereglement

Skjema for søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen  
Søknadsfrist: 2. februar
  
Trekkordningene

 Sist oppdatert: mandag 23. april 2018
Utskriftsvennlig versjon