" /> Skolestart 2017 - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > For elever > Skolestart 2017

Skolestart 2017

 

Velkommen til Tiller videregående skole!

En sommerfugl, skolens logo, som er gul. 

Skolen starter torsdag 17. august og dere møter i kantina til følgende tider:

 
Kl. 0800: Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT)
Kl. 0900: Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge
Kl. 0900: Vg1
Kl. 1030: Vg2
Kl. 1200: Vg3

Under finner dere info som dere må lese, og skjema som dere må fylle ut. Klikk på bildene på venstre side for å få frem informasjon og/eller skjema.

8 glade jenter i sola med vann i bakgrunnen pryder forsiden av infoheftet 2017-2018 I infoheftet til venstre finner du kortversjon av nyttig informasjon. Gjør deg kjent med innholdet!
(Redigert 28. august)
Velkomstbrev

Velkomstbrev ble sendt elektronisk til elevene 12. juli. De som ikke har elektronisk postkasse får brevet per post. Velkomstbrev til dere som har kommet inn på 2. inntaket ble sendt 14. august.

 Ordensreglement Ordensreglementet er felles for de videregående skolene i Trøndelag og gjelder fra 1. august 2017. Alle må gjøre seg kjent med reglementet.
 IKT-reglement IKT-reglementet er felles for de videregående skolene i Sør-Trøndelag. Alle må gjøre seg kjent med reglementet.
 Kontaktinfo for elev og foresatte Alle må registrere info for elev og foresatte i det elektroniske skjemaet til venstre så snart som mulig og i god tid før skolen starter.
 Skjema for elevsamtale Alle må skrive ut skjemaet til venstre og fylle det ut. Tas med til skolestarten! Dette gjelder ikke AHT.
 Bokavtale Alle må skrive ut bokavtalen til venstre og signere den. Hvis du er under 18 år må foresatte også signere. Bokavtalen tar du med ved skolestart, bøker utleveres i biblioteket etter avtale med kontaktlæreren.
 Valg av 2. fremmedspråk for 1ST og 1MK Elever på Vg1 studiespesialisering og Vg1 medier og kommunikasjon må velge 2. fremmedspråk. Registrer info i det elektroniske skjemaet til venstre innen 1. august!
 Valg av programfag for Vg3 påbygging  Elevene på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal velge ett programfag. Sett opp tre ønsker i prioritert rekkefølge i det elektroniske skjemaet til venstre innen 1. august!
Info om stud.spes med internasj. og demokratiutvikling Elevene som skal starte på Vg1 studiespesialisering kan velge internasjonalisering og demokratiutvikling. Les mer om hva det innebærer og fyll ut det elektroniske skjemaet til venstre hvis du velger dette innen 1. august!
 Kontrakt ved mistanke om bruk av rusmidler  Til orientering.
 Skoleruta  
  Sommerfugl, som er skolens logo, i gult.

Bokskap og hengelås
Alle elevene får tilbud om å låne bokskap, men har selv ansvar for å skaffe godkjent lås til skapet.


Lån og stipend fra Lånekassen
Alle søknader gjøres elektronisk på nett, og alle med ungdomsrett må huske å søke om utstyrsstipendet. Utstyrsstipendet er ikke behovsprøvd og er kr 1014 for alle utdanningsprogrammene ved skolen. Unntak er bygg- og anleggsteknikk som får kr 2245. Dette skal brukes til utstyr du trenger i opplæringen. Du må starte på skolen før første utbetaling kommer på konto.

Les mer: https://lanekassen.no/nb-NO/

 
Skoleskyss
Du må søke elektronisk her: Skoleskyss
Husk at hvis du har t:kort fra i fjor, skal du bruke det. Men du må likevel søke for å få kortet aktivert. Søk innen 31. juli for å sikre at kortet er klart til skolestarten!

Informasjon om søknad som må gjøres manuelt


Datamaskin
Du kan enten ta med din egen datamaskin eller kjøpe en PC via fylkeskommunen.
Les mer om dette: Elevpc


Informasjon som gjelder enkelte programområder/tilbud:

Tegnspråklige elever - krav til PC
Det legges opp til bruk av web-kamera i enkelte fag. Standard tilkobling til våre projektorer og lydanlegg er HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 får utlevert verktøy, personlig verneutstyr (hjelm, hørselvern, øyevern og vernesko) og arbeidstøy. Kr 1000 for dette faktureres etter 1. oktober (dekkes av utstyrsstipendet).

Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk: Kjøp/leie av verktøy/verneutstyr: Utleveres på skolen, kr 1000 for dette faktureres etter 1. oktober (dekkes av utstyrsstipendet). Elevene bruker i tillegg eget utstyr fra forrige skoleår.

Helse- og oppvekstfag
Vg1: Elevene må ha hensiktsmessige klær og sko i praksisperiodene.

Vg2 barne- og ungdomsarbeider: Praksis i yrkesfaglig fordypning i barnehager og SFO.  Elevene må ha hensiktsmessige klær til dette, det er mye uteaktivitet i praksisperiodene. Alle elevene skal ut i praksis 8 uker (3 dager i uka) før jul og 6 uker (dager i uka) etter jul.

Vg2 helsearbeiderfag: Elevene skal ha praksis i yrkesfaglig fordypning i helsehus og helse- og velferdssenter i Trondheim kommune og må ha hensiktsmessige sko til dette.

Service og samferdsel

Vg1 og Vg2 salg, service og sikkerhet: Yrkesfaglig fordypning; første periode med opplæring i bedrift starter i oktober/november. Det er lurt allerede nå å tenke på hvor/i hvilken bedrift du ønsker å ha opplæringen din.

Vg2 transport og logistikk: Elevene skal bruke vernesko og arbeidsklær når de har praksis. Vernesko og klær skaffes og dekkes av skolen.

 
 


Sist oppdatert: torsdag 17. august 2017
Utskriftsvennlig versjon