" /> Skolestart høsten 2016 - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > For elever > Skolestart høsten 2016

Skolestart høsten 2016

Velkommen til Tiller videregående skole!

Skoleåret starter mandag 15. august, og det er oppmøte i kantina til følgende tidspunkt:

Spesielt tilrettelagt opplæring kl. 0800
Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge Kl. 0900
Vg1 kl. 0900
Vg2 kl. 1000
Vg3 kl. 1200

Velkomstbrevene sendes ut i uke 30. Hvis du lurer på noe, er det bare å ta kontakt med oss mellom kl. 0900 og 1500 på hverdager nå i sommerferien.

Velkomstbrevene sendes til alle som har fått tilbud om skoleplass på Tiller videregående skole. Det er viktig at dere har svart inntakskontoret om at dere tar plassen (fristen var 19. juli). Hvis dere har takket nei til plassen, kan dere se bort fra velkomstbrevet fra oss.

Du og foresatte må lese informasjonen under. Husk at du/dere skal krysse av og signere på returskjemaet som må sendes/leveres skolen i god tid før skolestart.

 

Infohefte som alle må lese og krysse av for på returskjemaet
(Klikk på bildet til venstre) 

 

Når du har lest nødvendig informasjon, krysset av og signert skjema (også foresatte om du er under 18 år), sender du skjemaet til skolen så snart som mulig - i god tid før skolestart.
(Klikk på bildet til venstre)
Les og kryss av på returskjemaet. OBS! Redigert 1. august 2016
(Klikk på bildet til venstre)

Fylles ut og tas med første skoledag.
(Klikk på bildet til venstre)

Les og kryss av på returskjemaet.
(Klikk på bildet til venstre)
Tilbud til elevene på Vg1 studiespesialisering. Kryss av på returskjemaet.
(Klikk på bildet til venstre)
 
Sendes elektronisk til elevene. De som ikke har elekronisk postkasse får brevet per post. Hvis du vil opprette digital postkasse, gå inn på www.norge.no.
(klikk på bildet til venstre)
 


Send elektronisk til elevene. De som ikke har elekronisk postkasse får brevet per post. Hvis du vil opprette digital postkasse, gå inn på www.norge.no.
(klikk på bildet til venstre)

   
   
Til orientering
(klikk på bildet til venstre)
   
 (klikk på bildet til venstre)

Bokskap og hengelås
Alle elevene får tilbud om å låne bokskap, men har selv ansvar for å skaffe godkjent lås til skapet. 

Lån/stipend
Alle søknader gjøres elektronisk på nett, og alle med ungdomsrett må huske å søke på utstyrsstipendet. Utstyrsstipendet er ikke behovsprøvd og er kr 991 for alle utdanningsprogrammene. Unntak er bygg- og anleggsteknikk som får kr 2 195. Dette skal brukes til utstyr du trenger i opplæringen. 

Nytt fra i år er at foresatte til elever under 18 år kan få vedtaket om støtte sendt elektronisk og kan signere digitalt på vegne av barnet. Elevene skal ikke lenger signere for stipend, men må fortsatt signere avtalen hvis de får lån.

Du må starte på skolen før den første utbetalingen sendes din konto.

Les mer: Lånekassen.

Skoleskyss
Du må søke elektronisk her: Skoleskyssportalen
Husk at du kan bruke t:kort fra i fjor, men at du må søke for å få kortet aktivert.

Info som gjelder  enkelte programområder/tilbud:

Tegnspråklige elever - krav til PC
Vi gjør oppmerksom på at det i enkelte fag legges opp til bruk av webkamera. Standard tilkobling til våre projektorer og lydanlegg er HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 får utlevert verktøy, personlig verneutstyr (hjelm, hørselvern, øyevern og vernesko) og arbeidstøy. Kr 1000 for dette faktureres etter 1. oktober (dekkes av utstyrsstipendet).

Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk: Kjøp/leie av verktøy/verneutstyr: Utleveres på skolen, kr 1000 for dette faktureres etter 1. oktober (dekkes av utstyrsstipendet). Elevene bruker i tillegg eget utstyr fra forrige skoleår.

Helse- og oppvekstfag
Vg1: Elevene må ha hensiktsmessige klær og sko i praksisperiodene.

Vg2 barne- og ungdomsarbeider: Praksis i yrkesfaglig fordypning i barnehager og SFO.  Elevene må ha hensiktsmessige klær til dette, det er mye uteaktivitet i praksisperiodene. Alle elevene skal ut i praksis 8 uker (3 dager i uka) før jul og 6 uker (dager i uka) etter jul.

Vg2 helsearbeiderfag: Elevene skal ha praksis i yrkesfaglig fordypning i helsehus og helse- og velferdssenter i Trondheim kommune og må ha hensiktsmessige sko til dette.

Service og samferdsel

Vg1 og Vg2 salg, service og sikkerhet: Yrkesfaglig fordypning; første periode med opplæring i bedrift starter i oktober/november. Det er lurt allerede nå å tenke på hvor/i hvilken bedrift du ønsker å ha opplæringen din.

Vg2 transport og logistikk: Elevene skal bruke vernesko og arbeidsklær når de har praksis. Vernesko og klær skaffes og dekkes av skolen.

Facebook-logo


Besøk oss på Facebook!
(kllikk på bildet over)Sist oppdatert: mandag 1. august 2016
Utskriftsvennlig versjon