" /> Knutepunktskole for hørselshemmede - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Om oss > Knutepunktskole for hørselshemmede

Knutepunktskole for hørselshemmede

 
På scenen i kantina: Inge Hanshus sitter og spiller gitar, Silje-Therse Gravseth Eggen synger. Til høyre tegnspråktolk Jeanette Dahle.

Tiller videregående skole er en av fem knutepunktskoler i Norge. Skoletilbudet er for hørselshemmede fra Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Elever fra andre fylker kan også søke inntak til skolen.

En knutepunktskole er en fylkeskommunal videregående skole som har et spesielt tilrettelagt og organisert tilbud for hørselshemmede.
(Vilbli.no)

Knutepunktskolen tilbyr et læringsmiljø som legger til rette for elever med nedsatt hørsel. Det er et faglig og sosialt miljø hvor tegnspråk og hørselstekniske hjelpemidler brukes aktivt. Elevene går i ordinære klasser med tegnspråktolk til stede.

Vi tilbyr:

  • Undervisningsrom med mulighet for oppkobling av hørselsteknisk utstyr
  • Tegnspråktolker med høy kompetanse i unndervisningstolking
  • Lærere med erfaring fra undervisning av hørselshemmede

Elever med norsk tegnspråk som førstespråk får tilbud om:

  • Norsk for hørselshemmede
  • Engelsk for hørselshemmede
  • Norsk tegnspråk

Fagene følger egen læreplan i tegnspråk, nors og engelsk for hørselshemmede.
Se opplæringsloven

Vi samarbeider med:

  • PP-tjenesten
  • NAV Hjelpemiddelsentral
  • Statped midt
  • Skoler i Trondheim - sør/vest

Skolen tilbyr tegnspråk som 2. fremmedspråk på studiespesialisering og medier og kommunikasjon.

Her er teksten ovenfor på tegnspråk:

Tegnspråktolk Annette tolker. Starten på film der teksten over tolkes på tegnspråk.


Sist oppdatert: mandag 1. januar 2018
Utskriftsvennlig versjon